Špendlíky - èerné - délka 52 mm prùmìr 0,65 mm

60.00Kč

Product Code: 01.07.

Nejpoužívanìjší provedení, antikorozní ochrana dostateèná pro bìžné podmínky, ocelové, galvanicky povrchovì upravené, dvì vrstvy laku, hlavièky z plastu zlaté barvy, cena je za 100 kusù.