Latest Products

 

Vážení zákazníci,

pøedstavuji Vám spoleènost zabívající se výrobou entomologických pomùcek (špendlíkù, loveckých pomùcek, a jiných). Tyto pomùcky slouží jak pro odbornou, tak i pro amatérskou entomologii.
 
Tìším se na dobrou spolupráci s Vámi.