Kontakt


Radek Udržal
Na hrádku 2575
Pardubice 53002
Czech republic
 
Tel.:  608120871
 
 
 
Banka:  Èeská obchodní banka
 
Èíslo  úètu: 230869430
 
IBAN:  CZ63 0300 0000000230869430